Skolų prevencija ir išieškojimas

Atstovaujame klientą santykiuose su trečiaisiais asmenimis pradelstų mokėjimų klausimais. Sudarius sutartį atliekame skolininko paiešką, įvertiname jo finansinę padėtį, parengiame optimaliausią skolos išieškojimo planą. Vykdome:

 1. Ikiteisminį skolų išieškojimą;
 2. Teisminį skolų išieškojimą;
 3. Prevenciją;
 4. Skolų pripažinimo beviltiškomis procedūras;
 5. Klientui pageidaujant, perkame kreditorinius reikalavimus.

Taip pat atliekame:

 1. Kreditorinių reikalavimų pagrįstumo vertinimą;
 2. Rengiame atsiliepimus/ prieštaravimus;
 3. Pagal atskirą susitarimą perimame skolinį įsipareigojimą.

Ikiteisminis skolų išieškojimas:

 • Raginimų sumokėti skolos sumą rengimas;
 • Raginimų skolininkams įteikimo užtikrinimas;
 • Skolininkų vizitavimas;
 • Atstovavimas derybose;
 • Atstovavimas notarų biuruose dėl vykdomųjų įrašų atlikimo;
 • Vykdytinų dokumentų pateikimas antstoliui;
 • Vykdymo proceso stebėsena.

Teisminis skolų išieškojimas:

 • Ieškinių/ dublikų/ triplikų rašymas;
 • Atsiliepimų rašymas;
 • Atstovavimas teismo procese ir /arba arbitraže;
 • Pagalba vykdant teismo įsakymus.

Prevencija:

 • Finansinių atsiskaitymų kontrolė;

Bendradarbiaudami su Jūsų įmonės finansininkais atliekame nuolatinę finansinių srautų stebėseną, primename Jūsų klientams apie atsiskaitymų terminų pabaigą, siunčiame raginimus atsiskaityti už suteiktas prekes ir/arba paslaugas; pradelstų mokėjimų atveju – atliekame išsamų skolininko mokumo vertinimą bei parengiame skolos išieškojimo planą.

 • Sutarčių optimizavimas;

Paskolos, pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo ir kitų sutarčių  analizė bei papildomų  saugiklių sutartyse įvedimas.

Beviltiškos skolos:

Pagal Jūsų pateiktus duomenis įvertiname Jūsų atliktus veiksmus siekiant susigrąžinti skolą. Atliekame skolininko mokumo vertinimą – nustačius kad skolininkas yra nemokus ir nėra jokios galimybės susigrąžinti skolą padedame atklikti reikiamas procedūras ir surinkti reikiamus įrodymus, kad skola pagal  2002 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 40 „Dėl skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“  būtų pripažinta beviltiška. Pripažinus skolą beviltiška pagal  finansų ministro įsakymą nuo skolos pripažinimo beviltiška momento Jums nebereikia mokėti PVM mokesčio nuo negrąžintos skolos sumos.

Skolų prevencija

Siekiant palaikyti gerus santykius su esamais ir sukurti patikimus su potencialiais naujais klientais būtina ne tik pasikliauti partneriu, bet ir pasirūpinti galimomis pasekmėmis nesėkmės ar nesusikalbėjimo atveju. Pasitaiko atveju, kai dėl didelio krūvio pamirštama sumokėti išrašytą sąskaitą faktūrą ir užtenka tik priminti apie uždelstą mokėjimą, todėl savo klientams siūlome pasinaudoti finansinių atsiskaitymų kontrolės paslauga, kurios metu bendradarbiaudami su Jūsų įmonės finansininkais atliekame nuolatinę finansinių srautų stebėseną, primename Jūsų klientams apie atsiskaitymų terminų pabaigą, siunčiame raginimus atsiskaityti už suteiktas prekes ir/arba paslaugas; pradelstų mokėjimų atveju – atliekame išsamų skolininko mokumo vertinimą bei parengiame skolos išieškojimo planą.

Dažniausiai pasitaikančios ilgalaikių skolų atsiradimo priežastys būna:

 1. Netinkamas verslo partnerio pasirinkimas;
 2. Netinkamai sudarytos ar visai nesudarytos sutartys;
 3. Finansinių srautų valdymo sistemos nebuvimas ar netinkamas jos administravimas;
 4. Asmenų, atsakingų už finansinių srautų stebėseną, nebuvimas ar jų trūkumas.

Siekiant užkirsti kelią galimam ilgalaikių skolų atsiradimui UAB „Lexpro“ siūlo:

 1. Finansinių atsiskaitymų kontrolės paslaugas;
 2. Pasirinktų dominančių įmonių mokumo vertinimo paslaugas;
 3. Sutarčių optimizavimo paslaugas;
 4. Monitoringo paslaugas;
 5. Prevencinio antspaudo suteikimas.

Įmonės mokumo vertinimas bei tolesnis įmonės veiklos stebėjimas (monitoringas) – vienas svarbiausių aspektų lemiančių tinkamą verslo partnerio pasirinkimą bei bendradarbiavimą. Prieš pradedant bendradarbiavimą būtina įsitikinti partnerio patikimumu, galimybe įvykdyti būsimus įsipareigojimus ir išvengti galimų nuostolių. Verslo partnerio ir/arba sutarties šalies veiklos  nuolatinis stebėjimas yra būtinas ne tik prieš pradedant bendradarbiavimą ir/arba pasirašant sutartį, tačiau ir visą vykdymo laikotarpį siekiant ne tik išvengti prievolių galimo pažeidimo, tačiau ir palaikyti tinkamus santykius laiku reaguojant į pasikeitimus. Monitoringo pagalba Jūs galite stebėti įmonės įstatinio kapitalo pasikeitimus, įsipareigojimų savalaikį vykdymą ir laiku reaguoti į Jums aktualius pasikeitimus.

Ne ką mažesnį vaidmenį išvengiant galimo skolų atsiradimo atlieka ir pasirašomos sutartys, todėl savo klientams padedame parengti ir optimizuoti jau parengtas sutartis, pritaikant sutarties sąlygas ir įvedant „saugiklius“ kiekvienu atveju individualiai.

Daugiau informacijos: info@lexpro.lt