Prevencija – būdas pažaboti skolas

Šiuolaikiniame versle įmonės susiduria su nuolatine rizika, kuri ypač padidėja besikeičiant ekonomikos ciklams. Ekonomikai po truputį stabilizuojantis daugelis jaučia atsigavimą ir palengvėjimą ir neretai pamiršta, kad pinigų srautų išlaikymas ir stiprinimas yra ypač svarbus verslui.

Šiuo metu bent vieną skolą turi daugiau nei 35,3 tūkst. įmonių, arba maždaug kas antra veikianti įmonė. Šie rodikliai rodo, kad daugeliui veikla vis dar neatsiejama nuo kreditų, skolintų pinigų,  investicijų, kurios ne tik padeda įgyvendinti ir plėtoti idėjas, tačiau neretai tampa bankroto ir nesėkmių priežastimi.

Lietuvoje per 22 m. iškelta kiek daugiau nei  14 000 bankroto bylų, kurios buvo inicijuotos dėl susidariusių ilgalaikių įsiskolinimų ir įmonių nesugebėjimo atsiskaityti su kreditoriais (nemokumo). Siekiant išvengti skaudžiausių padarinių įmonės mokumą reikėtų valdyti imantis efektyvių savalaikių veiksmų. Rizikos valdymas –  svarbiausias elementas siekiant sumažinti neigiamą efektą įmonės kapitalui ir pajamoms.

Dažniausiai įsiskolinimai atsiranda dėl netinkamo sandorio šalies / verslo partnerio pasirinkimo bei netinkamo vidinių finansinių srautų administravimo. Būtent šioms sritims reikia papildomo dėmesio ir skolų prevencinių priemonių.

Prevencinės priemonės – vienas svarbiausių veiksnių lemiančių tinkamą sklandų ir kokybišką veiklos vykdymą. Siekiant užtikrinti sklandų darbą būtina pasirūpinti ne tik įmonės veiklos aparato veikimu, tačiau ir sukurti tinkamą apsaugos sistemą, kuri padėtų išvengti grandininės reakcijos, kurios metu vienai įmonei neatsiskaičius ant bankroto slenksčio atsiduria visos viena nuo kitos daugiau ar mažiau priklausomos bendrovės.

Vienas svarbiausių veiksnių siekiant užkirsti kelią mokėjimų pradelsimui, kaip minėta, yra tinkamas verslo partnerio pasirinkimas. Įvertinti esamus ir būsimus klientus svarbu kiekvienai bendrovei besirūpinančiai savo veiklos stabilumu ir gero vardo kūrimu. Informacijos apie būsimą klientą rinkimas ir jos vertinimas plačiau paplitęs tarp bankų bei kitų kreditavimo įstaigų, tačiau savo veiklos stabilumu besirūpinančioms įmonėms vertėtų prieš pradedant bendradarbiavimą išanalizuoją potencialaus verslo partnerio kreditingumo istoriją. Įmonės mokumo rodiklių pagalba galima ne tik įsitikinti ir nuspėti būsimo bendradarbiavimo eigą, tačiau taip pat išvengti ir galimų sukčiavimų ir nelaukiamų nuostolių.

Mažos ir vidutinės įmonės, pradedančios savo veiklą, neturi kvalifikuotų specialistų, kurie tinkamai parengtų sutartis ir pasirūpintų apsauga iki pradedant vykdyti veiklą, o bendrovės vadovai remiasi pavyzdinėmis sutartimis, rastomis elektroninėje erdvėje, kurios nėra pritaikytos konkrečiai situacijai. Standartinės sutartys dažniausiai neaptaria galimų nuostolių atsiradimo kompensavimo, delspinigių ir baudų mokėjimo klausimų. Vien šabloninės sutarties pasirašymas dar nėra pagrindas reikalauti grąžinti patirtus nuostolius, o skolininkui iškėlus bankroto bylą smulkus kreditorius paskęsta minioje kitų.

Siekiant išvengti skaudžių pasekmių, būtina atkreipti dėmesį į pasirašomoje sutartyje numatytas sankcijas už sutarties sąlygų pažeidimus, o taip pat rekomenduotina įtraukti papildomus punktus, numatančius sandorio įvykdymo užtikrinimo priemones. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, tokių kaip netesybos, garantas, laidavimas, hipoteka (įkeitimas) įtraukimas į sutartį gali ne tik palengvinti sąžiningos šalies naštą siekiant išieškoti patirtus nuostolius neįvykdymo atveju, tačiau taip pat yra veiksminga priemonė sandorio tinkamam įvykdymui – baudinė sistema skatina sandorio šalis laiku ir tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus taip išvengiant papildomų nuostolių.

Ne ką mažiau svarbi apsaugos priemonė yra finansinių srautų nuolatinis stebėjimas ir tinkamas jų  administravimas. Kiekvieną dieną įmonėse sudaroma ne viena sutartis bei išrašoma ne viena PVM sąskaita – faktūra, kurios laiku neapmokamos, taip įmonei sukuriant apyvartinių lėšų trūkumą, dėl ko įmonė ilgainiui gali tapti nemokia. Siekiant to išvengti būtina pasirūpinti sistema, kuri leistų nuolatos stebėti atsiskaitymus, o atsiradus pradelstam mokėjimui – operatyviai į tai reaguoti. Tinkamas finansinių srautų administravimas padeda ne tik išvengti ilgalaikių skolų, papildomų išlaidų išieškant įsiskolinimus teisminio nagrinėjimo keliu, tačiau taip pat padeda palaikyti gerus santykius su klientais, kuriems kartais užtenka tik priminti apie pradelstą mokėjimą.

Prevencinių priemonių taikymas padeda išvengti pradelstų mokėjimų ar ženkliai sumažinti jų skaičių, tačiau norint pasiekti gerų rezultatų būtinas apgalvotas, planingas ir sistemingas kelių prevencinių priemonių derinimas, todėl prieš imantis aktyvių veiksmų rekomenduotina pasitarti su šios srities specialistais. UAB „Lexpro“ profesionaliai įvertins, patars ir padės įgyvendinti prevencinę politiką Jūsų įmonėje.

Parengė Agnė Vaitkevičiūtė, UAB „Lexpro“ teisininkė

Daugiau informacijos:

+370 600 80347 / +370 526 28714
info@lexpro.lt