Atstovavimas derybų ar ginčo atveju

Derybos – tai sudėtingas ir atsakingo pasiruošimo reikalaujantis procesas, kurio metu derybų šalims turint skirtingas vizijas siekiama rasti bendrą sprendimą. Derybų sėkmė priklauso nuo konkrečiai situacijai pasirinktos taktikos, numatytų strateginių veiksmų ir parengiant jų planą. Deryboms peraugus į ginčą, siekiama suvaldyti konfliktą ir pasiekti taikaus ginčo sureguliavimo, kuris labiausiai atitiktų Kliento lūkesčius.

Lietuvos Respublikoje atstovaujame fizinius ir juridinius asmenis (sandorio šalis, skolininkus, kreditorius, nukentėjusiuosius ir kitas interesų grupes):

  • Derybose
  • Civilinėse bylose teisme
  • Mokestiniuose ginčuose
  • Arbitraže
  • Santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis
  • Sutarčių vykdymo ar nutraukimo metu
  • Kituose santykiuose su trečiaisiais asmenimis

Daugiau informacijos: info@lexpro.lt