Informacinių technologijų teisė

IT paslaugas teikiančių fizinių ir juridinių asmenų teisinis aptarnavimas;

SEO, Google Adwords paslaugų teikimo sutarčių rengimas;

Kitos paslaugų, darbuotojų „nuomos“, bendradarbiavimo, nekonkuravimo sutartys;

Konsultacijos asmens duomenų apsaugos klausimais, leidimai tvarkyti asmens duomenis (dokumentų rengimas);

Konsultacijos dėl veiklos vykdymo elektroninėje erdvėje;

Domenų perleidimo sutartys;

Teisių į interneto tinklapį užtikrinimas;

Atstovavimas ginčuose (dėl teisių į domeno vardą, intelektinės nuosavybės teisių, kylančiuose iš veiklos vykdymo elektroninėje erdvėje).

Daugiau informacijos: info@lexpro.lt