Lexpro atsako: ar galima ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų, rašyti „Be GMO“?

Ar galima ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų, rašyti „be GMO“?

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.1829/2003, dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, 2 skirsnio „Ženklinimas“ 12 ir 13 straipsniai detalizuoja kaip turi būti ženklinami maisto produktai, kurie pristatomi Bendrijos galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms ir:

a) kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO; arba

b) kurie yra pagaminti arba kurių sudėtyje yra iš GMO pagamintų ingredientų.

Šios nuostatos netaikomas maisto produktams, kurių sudėtyje yra medžiagos, kurios sudėtyje yra, kuri susideda arba yra pagaminta iš GMO, kurie sudaro ne daugiau kaip 0,9 % kiekvieno atskiro maisto ingrediento arba maisto, susidedančio iš vieno ingrediento, jei GMO produktuose atsiranda atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo.

Tačiau, nei šis Reglamentas, nei kiti Bendrijos teisės aktai, įtvirtinantys maisto produktų ženklinimo reikalavimus, nenumato tokio – „be GMO“ – ar panašaus teiginio. Todėl, ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų, nurodyti „be GMO“ negalima.

Konsultuoja UAB „Lexpro“ teisininkė Rasa Saikevičiūtė

Daugiau informacijos:

+370 600 80347 / +370 526 28714
info@lexpro.lt