Įrašai su žyma Rasa Saikevičiūtė:

Ar galima ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų, rašyti „be GMO“? Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.1829/2003, dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, 2 skirsnio „Ženklinimas“ 12 ir 13 straipsniai detalizuoja kaip turi būti ženklinami maisto produktai, kurie pristatomi Bendrijos galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms ir: a) kurių sudėtyje yra […]

Prekių ženklinimo taisyklės ku­riamos siekiant informuoti ir ap­saugoti vartotoją. Šiandien, kai į Lietuvos rinką plūsta vis didesnis maisto produktų srautas, o varto­tojai tampa vis išrankesni, šios tai­syklės tampa itin aktualios.