Lexpro atsako: kai ramybės neduoda kaimynų šuo

Klausimas: Ką daryti, jeigu kaimynų šuo garsiai loja, pastoviai girdisi kažkokie bildenimai iš viršaus ir labai vėlai vakare, ir nuo pats ankstyvo ryto? Su kaimynu susitarti neina, jis atsikalbinėja, neigia, kad kelia triukšmą, o įrodyti sunku, nes nepasikviesiu gi policijos kad pas mane nakvotų ir girdėtų, kada girdisi triukšmas. Padėkite!

Lexpro atsako: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais gyvūno savininkas yra atsakingas už gyvūno daroma žalą. Šuns lojimas yra laikomas žmonių ramybės ir viešosios rimties pažeidimu. Gyvūno savininkas turi užtikrinti, kad gyvūno keliamas triukšmas neviršytų leistino triukšmo lygio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kurį reglamentuoja higienos norma HN33:2001 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“. Viršijus įstatyme numatytą leistiną triukšmo lygį gyvūno savininkas gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn. Siekiant išspręsti Jūsų problemą, siūlytume pasikalbėti su kitais daugiabučio namo gyventojais, kuriems šuns lojimas taip pat kelia nepatogumų, taip pat nepabijoti kviesti policijos pareigūnų, kurie įspėtų gyvūno savininką dėl jo augintinio keliamų nepatogumų.

Daugiau informacijos:

+370 600 80347 / +370 526 28714
info@lexpro.lt