Mokesčiai

Mokesčių teisinis reguliavimas – tai ne tik jų nustatymas įstatymais, bet ir šių įstatymų įgyvendinimo tvarkos įtvirtinimas. Įstatymo leidėjas mokesčių administravimą įvardina kaip mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimą, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą. Mokesčių teisės institutas apima ne tik mokesčių administratoriaus atliekamus veiksmus (vykdomas mokesčių administravimo procedūras), bet ir mokestinių teisinių santykių dalyvių teisių ir pareigų realizavimą. UAB „Lexpro“ konsultuoja įmones bei fizinius asmenis ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mokesčių teisės klausimais. Įvertiname ir pateikiame profesionalų atskirų civilinių sandorių vertinimą Lietuvos ir tarptautinio apmokestinimo aspektais. Rengiame oficialius paaiškinimus, atsakymus ar atsikirtimus verslo partneriams, įvairioms institucijoms (VMI, SAM ir kt.). Taip pat teikiame mokesčių konsultacijas užsienio investuotojams.

  • Įmonių bei fizinių asmenų konsultavimas Lietuvos bei Europos Sąjungos mokesčių teisės klausimais;
  • Atskirų civilinių sandorių vertinimas Lietuvos ir tarptautinio apmokestinimo aspektais;
  • Oficialių paaiškinimų/atsikirtimų rengimas;
  • Mokestinės rizikos vertinimas;
  • Mokesčių konsultacijos užsienio investuotojams;
  • Atstovavimas Mokestinių ginčų komisijoje ir VMI.

Daugiau informacijos: info@lexpro.lt