Hipoteka – efektyviausias prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas

Kiekvienoje įmonėje kas dieną sudaroma daugybė sutarčių, kurios neretai yra vykdomos netinkamai arba visai neįvykdomos. Siekiant sklandžiai ir stabiliai plėtoti verslą, būtina pasirūpinti apsaugos priemonėmis, kurios, esant netinkamam kitos sandorio šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymui, padėtų lengviau atgauti investuotas lėšas. Vienas iš veiksmingiausių prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų yra laikomas įkeitimas/hipoteka.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse hipoteka apibrėžiama kaip daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas. Tai reiškia, kad sudarius sutartį jos įvykdymui užtikrinti yra įkeičiamas kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens (laiduotojo) turtas. Sudarius papildomą įkeitimo sandorį, sandorio šalis, kurios prievolei užtikrinti yra įkeičiamas turtas, be kreditoriaus sutikimo neturi teisės disponuoti įkeistu turtu. Tai leidžia kreditoriui kontroliuoti skolininko veiksmus, kai prievolė, kuri yra užtikrinta įkeitimu, dar yra neįvykdyta arba įvykdyta ne visiškai, taip užkertant kelią galimiems nuostoliams atsirasti.

Įkeitimas, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, ypač aktualus verslo subjektams, kadangi skolininkui iškėlus bankroto bylą kreditorius, kurio naudai įkeistas skolininkui ar trečiajam asmeniui (laiduotojui) nuosavybės teise priklausantis turtas, turi pirmumo teisę prieš kitus kreditorius patenkinti savo reikalavimą. Tokiu būdu kreditorius, kurio naudai įkeistas turtas, neatsižvelgiant į  kitų kreditorių skaičių, turi teisę pirmasis atgauti pinigus realizavus jo naudai įkeistą turtą. Tuo atveju, jeigu už parduotą turtą gautų lėšų nepakanka pilnai patenkinti reikalavimą, hipotekos/įkeitimo kreditorius likusiai skolai atgauti įtraukiamas į kreditorių eilę. Taigi, įkeitimo atveju kreditorius yra užtikrintas tuo, kad esant netinkamam sutarties vykdymui ar jos neįvykdymo atveju jis atgaus skolą ar bent didžiąją jos dalį.

Taip pat šiuo ekonominiu laikotarpiu ypatingai kreipiamas dėmesys ne tik į patikimiausius bei efektyviausius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus, bet ir į ekonomiškiausias ir reikalaujančias mažiausių laiko sąnaudų procedūras, taikomas išieškant piniginį reikalavimą. Įgyvendinus hipotekos reformą ir nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimams, išieškojimo procedūra iš hipoteka/įkeitimu įkeisto turto tapo kur kas paprastesnė bei efektyvesnė nei iki tol galiojusi.

Panaikinus privalomą kreipimąsi į teismą siekiant gauti vykdomuosius dokumentus, būtinus išieškojimui iš hipoteka įkeisto turto pradėti, procedūra tapo kur kas greitesnė ir patogesnė. Siekiant pradėti vykdymo procesą iš įkeisto turto, pagal dabar galiojančias įstatymo nuostatas, užtenka su prašymu kreiptis į notarą. Gavęs prašymą notaras netikrina kitų nei įstatyme nurodytų duomenų, o atlieka tik formalią kreditoriaus prašyme nurodytų duomenų atitikties Hipotekos registro duomenimis patikrą bei išsiunčia pranešimą skolininkui. Pažymėtina, kad skolininko prieštaravimai netrukdo notarui išduoti vykdomąjį įrašą pagal kreditoriaus prašymą, o tai išieškojimo procedūrą daro kur kas efektyvesne, nes teisminio nagrinėjimo atveju ginčas gali užsitęsti ne vienerius metus.  Atsisakius privalomo kreipimosi į teismą sutaupoma laiko.

Pažymėtina, kad notaro išduotas vykdomasis įrašas yra vykdytinas ir vykdomasis dokumentas, tad gavus šiuos notaro patvirtintus dokumentus galima operatyviai pradėti išieškojimo procedūras, pateikiant vykdomąjį įrašą vykdyti antstoliui. Pateikus notaro išduotus vykdomuosius įrašus vykdyti antstoliui, kreditorius turi teisę pasirinkti kaip vykdyti vykdomąjį įrašą: parduodant įkeistą turtą iš viešųjų varžytinių arba nustatyti įkeisto turto administravimą. Be šių vykdymo būdų įstatymų leidėjas įtvirtino naują taisyklę, leidžiančią hipotekos kreditoriui ir skolininkui iki varžytinių pradžios susitarti dėl įkeisto turto perleidimo kreditoriaus ar trečiojo asmens nuosavybėn. Ši nuostata leidžia kreditoriui perimti hipoteka įkeistą turtą arba savo nuožiūra perleisti jį pasirinktam trečiajam asmeniui už kreditoriaus pasirinktą kainą, taip padidinant galimybę atgauti visą prievolėje, kuri užtikrinta įkeitimu, nurodytą įsiskolinimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad hipotekos kreditorius gali kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, kai skolininkas nevykdo įsipareigojimų, kurių įvykdymas  užtikrintas hipoteka, arba kai atsiranda kiti hipotekos sandoryje ar įstatyme nustatyti pagrindai. Išieškojimo iš įkeisto turto pagrindai turi būti ne tik nurodyti hipoteką užtikrinamą prievolę nustatančiame sandoryje, bet turi būti išvardyti ir hipotekos sandoryje, tad kiekvieną kartą prieš sudarant sandorį patartina kreiptis į šios srities specialistus, kurie parinktų tinkamiausias prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones, kvalifikuotai jas įtrauktų į pasirašomą sandorį, o prievolės neįvykdymo atveju imtųsi efektyviausių priemonių atgaunant Jūsų skolą.

Parengė UAB „Lexpro“ teisininkė Agnė Vaitkevičiūtė

Daugiau informacijos:

+370 600 80347 / +370 526 28714
info@lexpro.lt